Ochrana osobních údajů

S Vašimi údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a to výhradně k účelům komunikace mezi společností DUOWEB s.r.o. a Vámi. Vaše osobní údaje nebudou předány žádné třetí straně.